Тера Мадре България стартира с кръгла маса на Gastronomix 2022

Тера Мадре България стартира с кръгла маса на Gastronomix 2022

На 16 март, 2022 г. от 14 часа, в рамките на Gastonomix 2022 ще се проведе кръгла маса на тема Храна с нулев отпадък: добри практики и перспективи. Дискусията ще се състои в Интер Експо Център, семинарното пространство на зала 2, от 14:00 до 16:00 часа.

В срещата ще вземе участие г-н Момчил Неков, Заместник министър на земеделието. Своята гледна точка ще споделят и представители на различни бизнеси, свързани с устойчивото производство на храни, за които ограничаване на хранителните отпадъци е важна част от бизнес модела.

С кръглата маса стартира поредица от събития в рамките на Тера Мадре България, форум, който ще продължи до края на м. септември. Той е подкрепен от проект „Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени“ (ACF55) се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е изграждане на широка мрежа за развитие на еко-устойчиви хранителни решения за климатичните промени“.

 

По света се говори за храна с нулев отпечатък и безотпадно готвене отдавна. Според ФАО една трета от храната, произвеждана в световен мащаб – или между 1 млрд. и 300 млн. тона годишно – никога не се изяжда и се изхвърля на боклука. В същото време 12% от населението по света страда от недохранване. Докато в развиващите се страни хранителните отпадъци и загуби са резултат от финансова или  техническа невъзможност да бъде прибрана и съхранена реколтата, то в развитите страни това се случва в края на веригата – в супермаркетите, ресторантите и домакинствата.

Намаляването на хранителните отпадъци е от огромно значение за свиване на ресурсите, използвани за производството на храната ни. По-голяма ефективност в оползотворяването на произведената храна ще спести финансов капитал за потребителите и бизнеса и ще намали вредното въздействие върху околната среда. Подобно намаляване на отпадъците или стремеж към нулев отпадък може да се постигне единствено чрез съзнателни и целенасочени действия на колкото може по-голяма част от обществото. Ключова роля в този процес имат както редица браншове като ресторантьорството, кетъринга, хранително-вкусовата индустрия, големите търговски вериги, магазините за храна и прочие, но и всеки отделен потребител.

 За повече информация:

Веселина Маринова, ПР на проекта, 0898720749, Essymarinova@gmail.com

Десислава Димитрова, мениджър на проекта, 0885432540, dessidim3010@gmail.com