Въпроси и отговори

Подкрепата към международното движение може да бъде разнообразна в зависимост от конкретния културен, социален, политически и икономически контекст. Тази подкрепа се съгласува с Изпълнителния комитет на Slow Food, който одобрява създаването на „бавните“ общности. Някои общности даряват своето времето, човешки и експертен потенциал, а други допринасят със значителни финансови средства. Обединяващото условие е всяка общност да работи за реализирането на международните проекти на Slow Food като Съкровищницата на вкусове (Ark of Taste), призидиумите на Slow Food (Slow Food Presidia), образователни проекти, Тера Мадре и др.

Минималната сума, която всяка общност може да дари на международното движение Slow Food е 5 евро за всеки свой член на годишна база. Това автоматично превръща нейните членове в ефективни членове на световното движение, в резултат на което те могат да се възползват от намаления при закупуване на продукти на Slow Food (рекламни материали, книги и др.), както и при участия в събития, организирани от движението.

Всеки, който споделя ценностите на Slow Food и иска да допринесе за тяхното постигане, може да стартира „бавна“ общност. За целта е необходимо да попълни Декларация за създаване на „бавна“ общност и да ни я изпрати. След като бъде одобрена от централата на Slow Food, общността получава свое уникално лого, което може да използва при реализиране на своите дейности. Създаването на общност не води автоматично до финансови ползи. Присъединянатето към мрежата на Slow Food дава възможност за разнообразни контакти и достъп до информация и знания, с помощта на които да се генерират ползи за общността под формата на съвместни проекти, обмяна на опит, участие в събития в България и чужбина, консултации с експерти по разнообразни теми и др. Всяка „бавна“ общност е активна до следващия международен конгрес на Slow Food, след което при желание на нейните членове, тя може да бъде подновена.

 

„Бавна“ общност е група от хора, които споделят ценностите на международното движение Slow Food, представени в Декларацията от Ченгду. Неин основен принцип е, че всеки човек на планетата има право на вкусна, чиста и честна храна. Необходими са поне 10 души (може и повече в зависимост от конкретното място) за създаване на такава общност. Всяка общност има своя конкретна цел (например опазване и популяризиране на местни храни, създаване на хранителна градина, стартиране на образователен проект и т.н.), свързана с общите цели на Slow Food. „Бавните“ общности си сътрудничат в рамките на мрежата на Slow Food в България, на Балканите и по света.

За да предложите бавна общност Ви каним да ни пишете и да ни разкажете за нея.

Слоу Фуд в България е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Ние сме част от световното движение Slow Food от 2004 г.  Сдружението работи за:

  • Проучване и опазване на кулинарните традиции на България и популяризирането им в страната и чужбина;
  • Информиране на обществото по въпроси, свързани с качеството на храните, утвърждаване  на устойчив начин на живот, подчинен на естествен ритъм, свързан с природата и допринасящ за здравето на потребителите;
  • Създаване на регионални партньорства за опазване на агро-биоразнообразието, кулинарните традиции и подобряване на благосъстоянието на местните общности на Балканите;
  • Издирване, документиране и възстановяване на традициите, свързани с храненето в различни части на страната.

Всеки, който споделя филисофията на Slow Food може да се присъедини към световното движение. Със своето приобщаване той/тя се ангажира да подпомага работата на Слоу Фуд в България като споделя своята компетентност доброволно и така допринася за развитието на организацията в страната. Моля, изберете към коя от вече съществуващите „бавни“ общности искате да се присъедините или пък стартирайте нова.

 

Слоу Фуд в България НЕ Е :

  • политическа или стопанска организация;
  • бранд или франчайс
  • оператор на туристически услуги;
  • производител на храна;
  • търговец на храна;
  • сайт за здравословно хранене

Слоу Фуд в България Е: място, където можете да намерите достоверна информация за многоликата същност на храната и да научите историите на хората, които я произвеждат.

 

Слоу Фуд в България разчита на доброволчеството на всеки свой член или симпатизант. Тъй като храната има множество разнообразни аспекти, всеки, за когото темата представлява интерес може да допринесе за развитието на организацията като заедно с това развива и разнообразява своите собствени интереси. Ние сме мрежа от доброволци, които обединяват своите умения в името на една по-справедлива хранителна система у нас и по света. Работата ни е ежедневно предизвикателство, но и източник на разнообразие и вдъхновение.