Изследователски центрове

Научните факти и научнообоснованата информация ни помагат да правим информирани избори на нашата храна и да разберем как тези избори влияят на (агро)биоразнообразието, околната среда и климата. Изследователските центрове (институти, университети и др.) са основен източник на независима информация и оценка на качествата, състоянието и опазването на хранителните ресурси. Специализираните селскостопански институти у нас могат да предоставят посадъчен материал от български сортове, адаптирани към местните условия и информация за тяхното устойчиво отглеждане.

ВАЖНО!

Консултирайте се предварително със съответния изследователски център за условията за предоставяне на услуги и налични продукти.

Производството на семена, овошки, резници, калеми  и др. изисква време, понякога повече от година, особено ако искате по-големи количества или точно определени сортове. Планирайте своите намерения и бизнес идеи съвместно с опитни специалисти!

 

РЕМО „Етър“ РЕМО „Етър“
Виолета Янева
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН
Селскостопанска академия Селскостопанска академия
Научен център по животновъдство и земеделие – гр. Смолян Научен център по животновъдство и земеделие – гр. Смолян
Института по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян Института по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Институт по царевицата – гр. Кнежа Институт по царевицата – гр. Кнежа
Опитна станция по соята и зърнените култури – гр. Павликени Опитна станция по соята и зърнените култури – гр. Павликени
Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен
Институт по полски култури – гр. Чирпан Институт по полски култури – гр. Чирпан
Институт по овощарство – гр. Пловдив Институт по овощарство – гр. Пловдив
Институт по зеленчукови култури „Марица“ – гр. Пловдив Институт по зеленчукови култури „Марица“ – гр. Пловдив
Земеделски институт – гр. Шумен Земеделски институт – гр. Шумен
Институт по розата и етеричномаслените култури – гр. Казанлък Институт по розата и етеричномаслените култури – гр. Казанлък
Земеделски институт – гр. Стара Загора Земеделски институт – гр. Стара Загора
Институт по земеделие – гр. Карнобат Институт по земеделие – гр. Карнобат
Институт по земеделие – гр. Кюстендил Институт по земеделие – гр. Кюстендил
Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – гр. Садово Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – гр. Садово
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.