Структура

Международна

Седалището на Slow Food се намира в Бра, Италия – малко градче в Пиемонт, родното място на основателя на движението и негов президент, Карло Петрини. Оттук асоциацията планира и насърчава развитието на мрежата и реализирането на проекти по целия свят.

Асоциацията се координира от Международен съвет и се ръководи от Изпълнителен комитет. Изпълнителният комитет е най-висшият институционален управителен орган, като членството в него се подновява на всеки 4 години. 

Национална

В някои държави има национални асоциации на Slow Food. Някои от тях са по-стари (Италия, Германия, Швейцария, САЩ, Япония ВеликобританияХоландия), а други – по-нови (БразилияЮжна Корея, Република Северна Македония). В страните, в които липсват национални асоциации, сподвижниците на Slow Food се координират от местна неправителствена организация, призната от Централата на движението като контактна точка за съответната държава. Това е преобладаващият модел в страните от Югоизточна Европа, включително в България и на Балканите (с изключение на Република Северна Македония).

Всички те следват политиката на международното движение, но могат да вземат автономни решения, съобразени с местния политически, икономически и културен контекст. Те координират дейностите на Slow Food, подпомагат общностите, организират събития и представляват основна референтна точка за членовете си.

Местна

Член на Slow Food може да бъде всеки, който споделя философията на  движението – селски стопани, производители на храни, готвачи, учители, изследователи, младежи и др. Всеки един от тях допринася за многообразието на дейностите, чиято цел е опознаването, развитието и съхраняването на местната гастрономична култура и традиции. Членовете на Slow Food по места са обединени в хранителни общности. 

Допълнителни органи

За да реализира своите проекти, Slow Food са създадени следните структури:

Фондация на Slow Food за биологично разнообразие – основана през 2003 г., за да подкрепи проектите на Slow Food, които защитават хранителното биоразнообразие и традиции. Тя координира проекти, с които подкрепя местните общности в техните усилия да проучват, съхраняват и популяризират своето хранително разнообразие и знанието, свързано с него.

Нейн основен приоритет е поддържането на Съкровищницата на вкусове (Ark of Taste): и президиумите на Slow Food (Slow Food Presidia).

Фондация Terra Madre – управлява мрежата Terra Madre, която обединява производители на храни, рибари, животновъди, готвачи, учени,млади хора, неправителствени организации и представители на местните общности, които работят за създаването на система от добра, чиста и честна храна на местно ниво.

Мрежата Terra Madre стартира през 2004 г., за да даде глас и видимост на хората по целия свят, чийто подход към производството на храни защитава околната среда и местните общности. Първата световна среща на хранителните общности Terra Madre, проведена в Италия, събра 5000 производители от 130 страни. От 2004 г. мрежата се събира на всеки две години на световни срещаи. Национални и регионални срещи също се организират редовно по целия свят – Бразилия, Швеция, Ирландия, Холандия, Балканите, Танзания, Канада, Япония, Южна Корея и Армения.

Първата среща на мрежата от коренни общности (Indigenous Terra Madre) се проведе в Швеция през 2011 г., където се събраха представители на местните коренни общности, а второто се проведе в Шилонг, Индия, през 2015 г.

За повече информация осетете интернет страницата www.terramadre.info. На нея ще намерите хранителни общности във вашия регион и ще научите за предстоящи събития.

Университет по гастрономични науки (University of Gastronomic Sciences)– открит през 2004 г., за да обучава бъдещите специалисти по хранене.

Уникалността на образователните курсове привлича в кампуса в Поленцо, Италия студенти буквално от всяка страна по света. Те са привлечени от иновативния мултидисциплинарен модел, който обединява хуманитарни дисциплини, дегустации, директен опит, свързан със занаятчийското и индустриално производство храни, както и учебни пътувания в различни части на света.

УГН предлага бакалавърски и магистърски програми, както и следдипломни програми и специализантски стажове. Целта е да се създаде ново разбиране за гастрономията и нови професионалисти – способни да свържат храненето с начина на производство, като обръщат внимание на всички фази между тях. След дипломирането, възпитаниците откриват широка гама от професионални възможности, включително маркетинг за хранителни компании, туризъм, производство и дистрибуция на храни, писане за храна и консултиране.