Какво правим?

Опазваме биологичното разнообразие

Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообразието координира проекти, с които се опазват местните храни, съхранявани от общностите, които ги произвеждат. Това става посредством няколко инструмента, които се използват и у нас.

Президиуми: Проекти на Slow Food, които работят с малки производители в подкрепа на производството на качествени хранителни продукти, застрашени от изчезване.

Съкровищница на вкусове – он-лайн каталог на застрашени традиционни храни: плодове, зеленчуци, породи, сирена, хляб, сладкиши, сурово-сушени меса

Съюз на готвачите – свързва над 850 готвачи с местни малки производители на занаятчийски храни.

Пазари „Плодовете на Земята” – международна мрежа от фермерски пазари, които предлагат добра, чиста и честна храна.

10000 градини в Африка – Целта е създаването на 10000 градини в целия континент; в училища, села и покрайнините на градовете.

Разказвателни етикети – Освен изискваната по закон информация, разказват цялата история на продукта.

Възпитаваме на вкуса

Когато знаем какъв е произходът на храната ни и кой я произвежда, ние по-добре ще се научим как да съчетаваме удоволствието и отговорността в ежедневните си избори и да оценяваме културното и социалното значение на храната. Затова според Slow Food в основата на здравословното хранене стои информираният избор на храната, която слагаме на трапезата си.

Възпитаването на вкуса може да се постигне посредством много и разнообразни форми: училищни градини, дегустации, посещения на ферми, обмен на знания между поколенията, практически семинари и споделяне на храна с производителите. Те са предназначени за различна аудитория от деца и възрастни, учители, членове на Slow Food и широката общественост и са неразделна част от събитията и кампаниите на Slow Food.

През 2004 г. Slow Food стартира Университета по гастрономически науки, където се предлага цялостен академичен подход към храната.

Международни събития

Почти всеки ден от годината можете да намерите събитие на Slow Food, което се провежда някъде по света благодарение на активната ни мрежа, популяризираща добрата, чиста и справедлива храна и отдаваща дължимото на местните продукти и традиции.

Slow Food организира редица големи международни събития за споделяне на знания и опит, които свързват мрежата ни в цял свят. Те включват:

  • Terra Madre and Salone del Gusto – Световни срещи на мрежата Slow Food, които се провеждат от 2004 г. всяка четна година в Торино, Италия.
  • Terra Madre Balkans – През 2010 г. Слоу Фуд в България инициира регионален форум, организиран всеки две години на Балканите. На него си дават среща всички заинтересовани страни, ангажирани за постигането на по-справедлива хранителна система в региона.
  • Cheese – Събитие, посветено на млякото във всичките му форми, което се провежда на всяка нечетна година в Бра, Италия
  • Slow Fish – Срещи, посветени на устойчивия и занаятчийски риболов, провеждано всяка нечетна година в Генуа, Италия.
  • Terra Madre Day – Празник на местната храна, отбелязван с местни събития, организирани в общностите по света всяка година на 10 декември, рожденият ден на Slow Food.
  • World Disco Soup Day – Световно събитие, организирано от младежката мрежа Slow Food за борба с хранителните отпадъци. Отбелязва се със супа и танци.
  • International Congress – Ключови събития за движението, определящи нашите планове, цели и стратегия на международно ниво
  • Indigenous Terra Madre – Срещи на представители на коренните общности и производители на храни от тях по целия свят. Първата среща се проведе в Швеция през 2011 година.
  • Slow Food Asia Pacific Festival  – Празник на хранителните традиции в Азия и Океания
  • Slow Meat – Празник на устойчивото и традиционно животновъдство, което също е призив за действие за по-добри практики за производство и консумация на месо. Състоя се в Денвър, САЩ.