Разкажете ни за своя продукт

Българската кулинарна култура е изключително богата, но все още малко известна. Каним Ви да споделите характерни хранителни продуки или ястия от Вашия край, които можете да опишете с помощта на електронния формуляр. Ако предпочитате можете да ползвате и word-файла, който след като попълните да ни изпратите по електронната поща за контакти.

След като оценим Вашето предложение то ще бъде добавено в българската Съкровищница на вкусове и в Съкровищницата на вкусове на Slow Food.

 

 

Попълнете онлайн формуляра или изтеглете в word от тук: Slow Food BG – product form (.doc)

  Посочете наименованието на продукта, както е известен в мястото му на възникване и разпространение (включително, ако има наименование на местния диалект.
  Добавете също, ако има подвид или разновидност/вариетет. Посочете конкретния растителен или животински вид, който се използва при производството на даден преработен продукт. При меда или друг продукт, добиван от насекоми посочете техните научни названия.

  Локация на продукта


  Ако е необходимо, посочете връзка на продукта с дадено географско понятие – планина, равнина, долина.

  Подробности за продукта

  Опишете физичните и органолептичните характеристики на продукта, включително размер, форма, тегло, цвят, вкус, аромат, текстура и др.
  Опишете кога се консумира продуктът в мястото му на възникване (в коя част на годината, ако има конкретен повод/празник и други специфики, свъзрани с неговото използване от общността, която го съхранява. Споделете как се приготвя за консумация, като опишете поне една рецепта, в която се използва. Има ли лечебни или други въздействия, за които има традиционно знание. Ако продуктът е включван в модерната гастрономия от български шеф готвачи, моля споделете информация, включително снимков материал и линкове.
  Опишете как тези условия влияят на продукта, сезонност на продукта и вляние на климатичните промени). Опишете как продуктът се отглежда, какви са източниците на изходните суровини (ако става дума за преработен продукт) и какви са етапите на преработка.
  Опишете културното и историческо значение на продукта, като включите информация за неговия произход, мъжете или жените са ангажирани в производството му, какъв е културният контекст на неговото приготвяне и консумиране, има ли етнически специфики, съществуват ли други подобни продукти във вашия район.
  Обяснете защо производството на продукта е ограничено само в конкретно място, защо количествата са малки и защо (ако) продуктът е застрашен от изчезване. Продуктът присъства ли на пазара или е само за лична консумация. Има ли негова версия в масовото производство. Защо е необходимо продуктът да се опазва и какво е необходимо за това.
  При възможност добавете литературни източници, свързани с продукта, снимки, линкове към интернет страници, видеа. Материалите да са до 1 МБ и да са в следните формати: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, zip.

  Информация за лицето, което предоставя информацията за продукта