Slow Food в подкрепа на украинските фермери

Slow Food в подкрепа на украинските фермери

Независимо от невъобразимия ужас на войната в Украйна, много от членовете на нашата мрежа решават да останат в страната си, за да защитават, изхранват и възстановяват своите общности. Те разчитат на нас – тяхното слоуфудско семейство – да ги подкрепим, както тези, които напускат страната си, така и тези, които остават.

Slow Food инициира 2 дарителски кампании за Украйна:

1) Да съхраним украинското биоразнообразие. Да подкрепим онези стопани, които дори по време на война, не напускат фермите си и продължават да работят при изключително тежки условия, рискувайки живота си, за да запазят сортовете и породите, които отглеждат, за да нахранят своята общност и, за да има бъдеще. Обръщаме се към слоуфудската общност в България с молба за парични дарения. Даренията можете да направите на тази страница.

2) Да запазим знанието живо. Да свържем членове на украинските и българските общности на Slow Food и така да помогнем на тези, които са напуснали Украйна да намерят подслон във ферми, чиято работа познават, като по този начин ще се обменят знания и умения между двете страни, напр. български пчелари да настанят украински, български майстори на сирена да настанят украински и т.н. Ние вярваме, че един такъв обмен не само ще помогне на украинските производители да продължат да правят това, което могат най-добре, но и че се обменят знания и умения, които ще послужат за възстановяването на Украйна.

Докато развиваме тези два проекта, непрекъснато ще актуализираме списъците на общностите на Slow Food в Украйна, които имат нужда от подкрепа, ще информираме как се разпределят даренията, както и ще търсим подслон на емигрирали фермери във ферми, чиято работа те познават