За нас

Слоу Фуд в България (Slow Food in Bulgaria) е неправителствена организация в обществена полза и референтна точка за България на международното движение Slow Food. Основен източник на финансиране на сдружението са проекти, финансирани от национални и международни донори. Отвъд тези проекти Слоу Фуд в България разчита на доброволчеството на нейните членове и симпатизанти.

Организацията постига своите цели благодарение на мрежа от хранителни общности, които съхраняват и развиват местните  гастрономични традиции и хранително биоразнообразие. Слоу Фуд в България организира семинари, работилници, конференции за разширяването на интереса на хората върху такива важни аспекти като избора на храна и неговото социално-икономическо и еко-културно значение, регламентирането на благоприятна среда за развитие на малките фермери, устойчиво развитие на селските райони в България, възпитаване на информирани потребители, чиито хранителни избори водят до ограничаване на климатичните промени и загубата на агробиоразнообразие.

Ако искате да станете част от Слоу Фуд в България, моля отворете тук. След одобряване на Вашата молба за членство от Общото събрание на сдружението ще бъдете уведомени по мейл.

Ако искате да предложите продукт или ястие за Съкровищницата на вкусове, моля отворете тук.