Правила за подкрепа на Slow Food

Slow Food рачита на подкерапата на всеки човек, но и на бизнеси, които споделят философията на движението. Документът запознава с това кой и как може да помогне на Slwo Food да реализира своите дейности.