Кампанията „Храна за промяна“ – Какво можеш да направиш?

С този документ Ви подсещаме какво можете да направите, за да се намалят вредните въздействия върху климата и да помогнем на планетата Земя да диша по-лесно.