Декларация от Ченгду

Декларацията, приета на Международния конгрес на движението Slow Food, състоял се в гр. Ченгду, Китай, очертава правата и задълженията на една местна общност на Slow Food. Документът е двуезичен. Ако не владеете английски, моля попълнете декларацията на български, а ние ще преведем текста.

Успех!