Кампания Добра храна Добро земеделие

Кампания Добра храна Добро земеделие

LIFE19NGO/SGA/IT/100015 Good Food Good Farming campaign (Кампания Добра храна Добро земеделие)

Организиране и провеждане на кампания за популяризиране на еко-отговорното земеделие и потребление на храна. Дейностите включват представяния на хранителни общности и изследователски центрове пред широката публика с информационна и образователна цел. Организиране на медийно отразяване.

Slow Food в България обедини сили с фермерски пазар Произведено във фермата, организиран от Биоселена и организира 3 участия на свои общности в регулярните издания на пазара в всяка сряда пред МЗХГ.

Биоразнообразие в чиния – Институт по земеделие-Кюстендил