ESSEDRA: Екологосъобразно устойчиво социоикономическо развитие на селските райони

ESSEDRA: Екологосъобразно устойчиво социоикономическо развитие на селските райони

EuropeAid/132438/C/ACT/Multi Contract n. 2012/ 307-143 и n 2014/351-624 (ESSEDRA: Екологосъобразно устойчиво социоикономическо развитие на селските райони).

Балканите, сякаш притиснати от наглед безкрайния процес на интеграция към Европейския съюз, остават един от най-непознатите региони на Европа. От векове Балканите са кръстопът на хора, култури и религии и дом на уникални гастрономични традиции. Тези традиции могат да послужат като икономическа, социална и културна движеща сила за множество местни общности, обедняващи вследствие на запустяване, миграция и липса на потенциал за развитие в селските райони.

Тези автентични традиции са изправени пред риска да изчезнат, задушени от смъртоносната хватка на глобализацията, която дамгосва традиционното знание като старомоден остатък от миналото. Опазването им, обаче би могло да подпомогне процеса на интеграция на Балканите към ЕС, включително и в културно отношение.

Oбща платформа за изследване, разбиране и преди всичко за опазване и поддържане на кулинарното наследство на Балканите чрез информационни материали, web страница essedra.com, кампании, стратегически анализи и застъпничество.

Проектът цели да подкрепи процеса на интеграция към ЕС на балканските страни и Турция и в същото време да създаде условия за запазване на тяхната идентичност, да демонстрира невероятното кулинарно разнообразие и занаятчийските храни на тези държави.

https://www.essedra.com/media/BULG_guida_igiene_essedra.pdf

https://www.essedra.com/media/Inventory_fao.pdf

https://www.essedra.com/media/BULG_poster_ruota_b1.pdf

https://www.essedra.com/media/BULG_DEP_associativo1.pdf

https://www.essedra.com/media/BULG_whenyoushopuseyourhead11.pdf

https://www.essedra.com/media/BUL_CART_essedra1_b1.pdf

https://www.essedra.com/media/BUL_CART_essedra2_b1.pdf

https://www.essedra.com/media/BUL_CART_arca_essedra_LR1.pdf

https://www.essedra.com/media/BULG_Ark_b1.pdf

https://www.essedra.com/media/14.10.3_ANALIS_NAR-26_FINAL_SENT-to-MZH.pdf