Селскостопанска академия

Селскостопанска академия
Повече информация

Селскостопанска академия е единна научна структура, с централизирано управление, натоварено с координационна функция и научни звена, които изпълняват елементи от глобално- и национално- значими научни проекти. Ролята ѝ, на национална автономна организация към министъра на земеделието, храните и горите, е за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Дейността на Селскостопанска академия се осъществява се в рамките на държавната аграрна политика и в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Водещо е призванието ѝ да съдейства за укрепване и утвърждаване на връзката между образованието, науката и бизнеса в българското селско стопанство. За целта има приоритети, определяни заедно с браншовете, с производителите, с Министерство на земеделието, храните и горите и други потребители на научните ѝ продукти.

Основното ѝ направление е развитието на „Българското“ чрез стимулиране отглеждането на българските сортове, хибриди и породи. В тази посока се търси и развива специфичното и уникалното в малки, бутикови производства с висока добавена стойност. Дейностите на изследователските екипи се финансират чрез проекти и реализация на научни продукти – технологии, сортове, програми, консултации и т.н.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.