Опитна станция по соята и зърнените култури – гр. Павликени

Опитна станция по соята и зърнените култури – гр. Павликени
Повече информация

Опитната станция е единственото звено на Селскостопанска академия, където се работи по селекция и агротехника на соя, в следните направления:

  • Създаване на по-продуктивни и с по-високо качество сортове соя (не-ГМО), устойчиви на абиотичен и биотичен стрес.
  • Оптимизиране на агротехническите  параметри при производството на соя за зърно, семена и зелена маса.

В ОСС – Павликени се съхранява  и се поддържа растителен  генофонд от соя (над 530 образци), пролетен и зимен фуражен грах,  зимен фий, бобови фуражни треви – общо над 920 образци.

Предлагани продукти и услуги:

  • Произвежда предбазови, базови семена и сертифицирани  семена от български сортове соя: Сребрина, Ричи, Роса и Авигея.
  • Предлага семена, технологии за производство на соя за зърно, семена и зелен фураж.
  • Консултации по технологии за производство на соя за зърно, семена и зелен фураж и др.фуражни култури.
  • Извършва изследователска, експериментално-производствена и експертна дейност в областта на селекцията и агротехниката на  соя, фуражен грах и др. бобови.

Допълнителни контакти

Доц. д-р Росица Минчева Тодорова  (селекционер зърнено-бобови) – e-mail: rosi_todorova@abv.bg

Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев (технологии в растениевъдство) – e-mail: go1958go@abv.bg

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.