Куртово Конаре

Куртово Конаре
Повече информация

Представете накратко Общността си и какво Ви свързва със Слоу Фуд в България (порода/и, сорт/ове, преработен продукт, обичай, свързан с храната, фестивал и т.н.):

Куртово Конаре със своите около 3000 жители е едно сравнително голямо и живо българско село.

Разположено е между  реките Въча и Стара река в Кричимското поле на Тракийската низина.  Отстои  на 20 км от втория по големина град Пловдив и на 10 км от  планината Родопи. Намира се в община Стамболийски – една от най-гъсто населените общини в България. В землището на селото се намира и бившият царски дворец”Кричим”. Куртово Конаре е прочуто със своето земеделие и с приноса си в стопанската история на България.

В него са отгледани първите ранни домати в страната, първите фъстъци, открита е първата българска фабрика за червен пипер.  Има сортове ябълка, праскова и пипер, които носят името на селото, но са почти изчезващи. От края на 2012г. членуваме в Слоу Фуд-България  с група от хора от селото – конвивиум към Слоу Фуд, През последните 10 години няколко местни сорта – розов домат, ябълката „Куртовка” и пипер”Куртовска капия” бяха вписани в Световната съкровищница на вкусовете към Слоу Фуд.  Ние сме и един от шестте български Президиума  към Слоу Фуд.

От 2009г. се провежда ежегодния тридневен фестивал – Куртово Конаре Фест / Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти/, който вече е познат в целата страна, но привлича гости и от чужбина. Целта на този фестивал е да възкреси помръкналата земеделска слава на селото и  да подкрепи местния поминък чрез голям базар на земеделска продукция, храни и занаяти, но също така да представи и качествен културен продукт на местните жители и гостите/ джаз, рок, фолклор, изложби, театри, филми , забавления за деца и др./. Селото е известно и  като „Меката” на лютеницата .

Ползва ли се определен земеделски продукт или храна от Вашия регион с добро име, известност, качество или друга характеристика, които могат да се отдадат на географския му/ѝ произход? Дайте примери за продукти и/или начини за тяхната преработка, характерни за Вашата общност на храни, които имат социална и културна стойност:

Куртово Конаре е популярно със следните сортове плодове и зеленчуци:

 • Розов домат – „Голям бабин”
 • Пипер „Куртовска капия”
 • Ябълка „Куртовка”
 • Праскова” Червена куртовка”
 • Сорт боб – „Попски фасул”

Това са изчезващи сортове и местната общност към Слоу Фуд се опитва да ги съхрани. През последните 10 г., благодарение на фестивала и участието в Слоу Фуд, интересът към тях нарасна, а Куртово Конаре доби популярност.

От местните сортове се приготвят храни и консерви, към които също има голям интерес. Най-популярна е лютеницата, която се приготвя от розов домат и пипер”Куртовска капия”.

Може ли да се каже, че характерните за Вашия регион храни се произвеждат по еко-съобразен начин (напр. възможно най-пълно оползотворяване на продукти, сезонна и/или традиционна преработка/отглеждане, местни сортове растения и породи животни, отсъствие на пестициди/хербициди или замяната им с био-средства за борба с вредителите и др.):

Местните сортове – плодове и зеленчуци се отглеждат предимно за домашна консумация, като само ограничени количества пипер, домати, попски фасул – с търговска цел.  През последните години се засили търсенето на фиданки от сортовете ябълка ”Куртовка” и прасковата ”Червена куртовка”.  От всички местни сортове се правят консерви: лютеница, доматен сок, печени чушки, компоти и др. Сортът ябълка”Куртовка” е много траен и е подходящ за сушене и приготвяне на сладкиши.

Малкото количество от продукцията, която е предимно за домашна консумация и малки количества за търговска цел, позволява да се прилагат и био-средства за борба с вредителите, ограничаване на пестицидите и прилагане на щадящо земеделие.

Има ли регистрирани производители (земеделски производители, регистрация в ОДБХ) на някоя от посочените от Вас храни, характерни за региона, в който се намирате? Членове ли са на Вашата Общност?

От края на 2016г. е създадено СНЦ”Президиум- Куртово Конаре”, което включва 17 члена, от които 7 са регистрирани земеделски производители. Целите на сдружението са:

 • Да работи за опазване на местното сортово биоразнообразие, традиционни храни и занаяти;
 • Да подпомага развитието на местния поминък,  биологичното земеделие, културните ценности и екология на с. Куртово Конаре и региона;
 • Да работи за повишаване на местния социален капитал
 • Да защитава интересите на земеделските производители, занаятчии, търговци, хора със свободни професии, малкия и среден бизнес в с. Куртово Конаре
 • Да организира дейности по застъпничество за ролята на дребните фермери и производители на занаятчийски храни ;
 • Да подпомага социално слаби и хора в неравностойно положение чрез включване в своите дейности.
 • Да съдейства за развитието на с. Куртово Конаре и региона като атрактивна туристическа дестинация.
 • Опазване на културно- историческото, природното и етнографско наследство на с. Куртово Конаре и региона и създаване на условия за развитие на селски, кулинарен, фестивален и репигиозен туризъм.
 • Да популяризира местното сортово биоразнообразие, традиционни храни и занаяти в страната и чужбина

Планувате ли нови инициативи, свързани с популяризирането на кулинарното наследство на Вашата общност/населено място?

Редовно плануваме инициативи, свързани с популяризирането на кулинарното наследство на  Куртово Конаре:

 • Нашата общност се представя от 2013 г. на различни изложения и форуми, организирани от Слоу Фуд в страната и чужбина/ Terra Madre Salone del Gusto, Terra Madre Balkans и др./ Те са на живо и онлайн, като тази дейност ще бъде продължена и в бъдеще.
 • Изрботихме Стратегия на Куртово Конаре за периода 2021-2024г. в рамките на проект Smart Rural 21, в която залагаме на популяризирането на нашето кулинарно наследство, като част от голям интегриран проект за устойчиво развитие на селото.
 • Ежегодно отбелязваме Деня на Майката Земя – на 10 декември
 • Ежегодно организираме Куртово Конаре Фест – през втората седмица на месец септември  и поддържаме страницата на фестивала във ФБ – https://www.facebook.com/KurtovoKonareFest
 • Ежегодни срещи, презентации и участия в събития от регионален национален характер за популяризирането на кулинарното наследство на Куртово Конаре
 • Участие в проекти като водеща организация или като партньор
 • Работа с изследователи и експерти от научните среди
 • Работа с деца, младежи и доброволци
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.