Института по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян

Института по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Повече информация

Институтът по планинско животновъдство и земеделие извършва научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство в планинските и предпланински райони на страната.

Предлага стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; посевен материал от житни и бобови ливадни треви.

Произвежда и предлага елитен разплоден материал от говеда, овце и кози;

Извършва почвени, растителни и животински анализи със съвременна апаратура. Разработва и внедрява модели за съвременно земеделие, включително и биологично.

Организира курсове за обучение на фермери по различни земеделски дейности в Учебния център за професионално обучение.

Предлагани сортове:

Ябълка:Ревена, Ретина, Реанда, Топаз, Реглиндис, Ремо, Златна превъзходна, Пилот, Джонатан, Мелроуз, Муцу, Фуджи, Грени смит

Слива: Стенлей, Чачанска лепотица, Чачанска найболия, Тегера, Ханита, Йойо, Елена, Нансийска Мирабела, Рутгерщетер, Валевка, Валор

Малина: Самодива, Български рубин, Шопска алена, Люлин, Искра, Есенна позлата, Мийкър, Виламет, Туламин, Малборо, Нюбург, Зева, Аutumn bliss, Медана; Кандидат – сортове Магдалена; Троянски бисер

Арония: Ета

Боровинки: Brigitta blue, Bluecrop, Bluegold, Patriot, Spartan, Toro, Elliot, Bluejoy, Duke, Herbert

Къпина: Блек сатин, Дирксен Торнлес, Хюл Торнлес

Касис и червено френско грозде: Джонкер Ван Тест, Ровада, Омета, Титаниа, Лисил, Неосипающая, Богатир, Бирюлевская, Бен ломонд, Бен сарек

Институтът произвежда и предлага елитен разплоден материал от:

Говеда – Българско родопско говедо, млечен Симентал, Херефорд, Лимузин и Абердин ангус

Кози – Българска бяла млечна, Тогенбургска и Англо-нубийска

Овце – Каракачанска, Цигайска и Романовска

Институтът предлага сирене от краве и козе мляко собствено производство.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.