Институт по земеделие – гр. Кюстендил

Институт по земеделие – гр. Кюстендил
Повече информация

Разработваме цялостни технологии или отделни технологични решения за създаване и отглеждане на овощните култури, на база подбор на най-подходящи сортове, подложки или сортоподложкови комбинации съобразно конкретните екологични условия . В това отношение приоритетни са технологиите за създаване и отглеждане на насаждения от череши, вишни, ябълки, сливи, круши, ягоди, малини, къпини, касис и арония. Научноизследователската програма е насочена и върху производството на интегрирана и биологична плодова продукция. Нови направления в Института са лозарството и зеленчукопроизводството.

В резултат на интензивна селекционна дейност в Институт по земеделие-Кюстендил са създадени десетки сортове и поддържаме над хиляда сортообразци от: череша, ябълка, круша, слива, праскова, кайсия, малина, ягода, малина, къпина, касис, облепиха, арония, десертни лози, както и подложки за череша и за ябълка.

Предлагане на посадъчен материал на застрашените от изчезване стари местни сортове от ябълка, череша, слива и круша. Старите местни сортове имат ценни качества, които в редица отношения превъзхождат чуждите, поради което са предпочитани от местните хора. Освен това плодовете на ябълките могат да се съхраняват продължително време при домашни условия, а някои от сортовете, като Жилавка, Будинка и Бухавица издържат чак до пролетта. Местните овощни видове се използват и като средство за превенция и за лечение на редица болести свързани с обмяната на веществата, бъбречни проблеми и диабет. Това са сортове с висока киселинност и ниска захарност, с повишено съдържание на дъбилни вещества и пектин.

Специалистите на института могат да Ви консултират за:

  • Идентифициране на овощните видове.
  • Помологична характеристика на сортовете, включваща и органолептичните качества и химичния състав на плодовете.
  • Избор на подходящо място за засаждане на тези овощни видове и конкретните сортове и форми.
  • Агротехника (резитба, поддържане на почвената повърхност, торене) и растителна защита при отглеждането на тези овощни видове.
  • Технология за биологично производство на малини
  • Технология за отглеждане на черешови насаждения
  • Технология за интегрирано производство на ябълки
  • Технология за биологично производство на ябълки
  • Технология за ефективно и устойчиво производство на ябълкова продукция

Опитай български вкус

Списък на предлагания посадъчен материал – само по предварителна заявка

Ябълка

Айвания, Будинка, Бухавица, Жилавка , Кандиле, Карастоянка, Кичовка, Лимонка, Обикновена петровка, Скринянка и Циганка

 Круша

Водник, Зимна масловка и Стамболка

Слива

Жълта и Червена джанка, Изобилие и Кюстендилска синя слива

Череша

11 май, Бобошевска обикновена, Бобошевска черна едра, Българска хрущялка, Кюстендилска Хрущялка, Мизия, Переста белвица, Победа, Ръждавичка и Черна Конявска.

 

Допълнителни данни за контакт: +35978527532 (Директор)

доц. д-р Димитър Сотиров – e-mail: dksotirov@yahoo.com; тел. (078) 522 612 – череши и сливи

гл. ас. д-р Станислава Димитрова – e-mail: stanidi79@gmail.com; тел. (078) 522 612/216 – ябълки и круши

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.