Институт по зеленчукови култури „Марица“ – гр. Пловдив

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – гр. Пловдив
Повече информация

Институт по зеленчукови култури „Марица“ е единствения национален изследователски център за фундаментални, научни и научно-приложни изследвания, в областта на селекцията на зеленчуковите култури и картофи и технологии за отглеждането им. Той е структурно звено към Селскостопанска академия.

Научноизследователската дейност на ИЗК „Марица” е свързана с разработването на проекти от национално и общоевропейско значение в областта на селекцията и технологиите в зеленчукопроизводството. Основна цел на националните селекционно-генетични изследователски програми е създаването на конкурентноспособни сортове зеленчукови култури, с висока биологична стойност и качество, отговарящи на изискванията на общия европейски пазар и осигуряващи устойчиво развитие на зеленчукопроизводството.

Работи се по създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури, икономически важни за България (домати, пипер, краставици, пъпеши, тикви, зеле, градински грах и фасул, лук, праз, чесън) и картофи, характеризиращи се с ценни стопански и вкусови качества, подходящи за прясна консумация и за преработка и с повишено съдържание на натурални антиоксидантни съставки. Поддържа богат генофонд от стари български сортове зеленчукови култури и картофи.

В технологичното направление се разработват агроекологични и технологични решения за производство на зеленчукови култури, храненето, напояването и опазването на растенията от вредители, механизация на работните процеси, обработката на почвата, определят се параметрите и сортовата структура в полското и оранжерийно зеленчукопроизводството, свързани с проблемите за опазване на околната среда и здравето на човека. Предлагат се технологии за производство на основните зеленчукови култури за преработка и свежа консумация, агрохимична диагностика на почвата за поддържане и подобряване на хранителния режим, съвременни технологии за производство на разсади и за субстратно отглеждане на оранжерийни култури, системи за биологично производство на зеленчуци, интегрирани системи за защита от вредители, технологии за предсеитбена обработка на семена и почва и др. Едно ново направление е разработването на технологии за нетрадиционни зеленчукови култури, към които през последните години има интерес – аспержи, манголд, девисил, артишок, кейл, пак-чой и др.

Институт по зеленчукови култури „Марица“ предлага автентични, качествени, сертифицирани и стандартни семена от основните сортове зеленчукови култури и посадъчен материал от картофи създадени в резултата на собствена селекция – домати, пипер, краставици, пъпеши, тиквички, главесто зеле, броколи, градински грах, градински фасул, лук и др. Сортовете са предназначени за различни производствени направления и се отличават с традиционен български вкус и високо качество, подходящи за климатичните условия на страната.

Института предлага:  

  • Нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи с добри химико-технологични и вкусови качества;
  • Съвременни технологии и системи за конвенционно, интегрирано и органично производство;
  • Извършва агрохимични анализи на почва и вода и издава препоръки за торене;
  • Извършва анализ на основни химични компоненти в консумативната част на растенията;
  • Извършва диагностика и разработва системи за защита на растенията от болести и неприятели;
  • Предоставя лицензи за семепроизводство;
  • Предлага ръководства за отглеждане на зеленчукови култури.

Сортовете зеленчукови култури създадени в ИЗК „Марица“ се отличават с висок добив, качество и автентичен вкус.

ИЗК „Марица“ предлага семена от сортовете:

Домати: „Розово сърце”, „Алено сърце”, „ИЗК Ники”, „Пловдивска каротина”, „Копнеж”, „Миляна”, „Водолей”, „ИЗК Олимп”, „Пауталия” „Идеал”; тип чери „ИЗК Аля” и др.

Пипер: „Ивайловска капия”, „Куртовска капия 1”, „Стряма”, „Сиврия 600”, „Хебър”, „Милкана”, „ИЗК Рубин”, ИЗК Калин, „Калоян”, „ИЗК Деликатес” „Джулюнска шипка” и др.

Краставици: „Тереза”, „Гергана”, „Киара”; корнишони „Тони”, „Мерсия” и др.

Градински фасул: „Еврос”, „Тангра”, „Пагане” и др.

Градински грах: „Марси”, „Пълдин” и др.

Тиквички: „Горнооряховска”, „Изобилна”, „Бистра”

Пъпеши: „Хирид 1”, „Хибрид 15”, „Победител”, „Десертен 5”

Зеле: „Пълдинер”, „Билян”, „Балкан, „Кьосе 17”, „Пазарджишко подобрено”, „Пазарджишко червено” и др.

Броколи: „”ИЗК Искра“

Лук: „Асеновградска каба”, „Конкурент бял”, „Испанска каба” и др

Праз: „Старозагорски 72”

Картофи: „” Орфей, „Перун”, „Рожен”, „Надежда 25” и др.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.