Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – гр. Садово

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – гр. Садово
Повече информация

Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ извършва научно-изследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на растителните генетични ресурси, растителната селекция и биотехнологии.

Български генетични ресурси:

1. Посевен материал от български сортове:
• Пшеница
• Грах
• Ориз
• Фъстъци
• Сусам
• Овес
2. Ограничени количества семена за отглеждане на алтернативни култури, като лимец, овес, ръж, просо, нахут, бурчак, фацелия, вигна, алабаш и други, както и за култури подходящи за биологично земеделие
Консултирай се:
1. Съвместно семепроизводство
2. Консултации за отглеждане на алтернативни култури и такива, подходящи за биологично земеделие.
3. Експертни услуги в областта на агрономията за всички полски култури и професионални биохимични, фитопатологични и технологични анализи….

Опитай българския вкус

1. 46 сорта обикновена зимна пшеница, селекционирани в Института – Садово 1, Победа (студоустойчив), Катя (сухоустойчив), Гея 1, Садово 772, Мургавец, Царевец, Фермер, Боряна, Гизда, Николай, Никибо, Гинра, Надита и др.
2. Садовски фъстъци – сортове Калина, Кремена, Орфей и Цветелина.
3. Български сусам – сортове Невена, Аида, Валя.
4. 11 сорта ориз, селекционирани в Института

 

Допълнителни контакти:

Директор GSM +359888644585

Зам. Директор GSM +359889016974

Научен секретар: GSM +359878159162

Бюро за научно обслужване и маркетинг (БНОМ) GSM +359889719516; e-mail: bnom_sadovo@abv.bg

Национална генбака e-mail: genebank@ipgr.org

Информационен център e-mail: info_center@ipgr.org

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.