Институт по овощарство – гр. Пловдив

Институт по овощарство – гр. Пловдив
Повече информация

Институтът по овощарство е основно научно-изследователско звено в системата на Селскостопанска академия. Изследователската дейност е насочена към оценка и управление на генетични ресурси при основните овощни култури, създаване и оценка на селекционен материал и селекция на нови сортове, притежаващи устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори. Разработват се и се тестват нови съвременни технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал и отглеждане на овощните насаждения.. Отделя се специално внимание на контрола на плевелите и икономически важните болести и неприятели. Освен конвенционалните методи за контрол се включват и биологични, като диспенсери за контрол на неприятели, феромонови уловки, мулчиране на почвената повърхност.

В Института са създадени нови овощни сортове, като от най-добрите се произвежда посадъчен материал. Това са:

Череши – Косара, Розита, Розалина и Тракийска хрущялка;

Праскови – Пълдин, Ласкава, Евмолпия, Филина, Флавия, Спасена;

Сливи – Пловдивска ранклода, Синева, Улпия, Остромила, Сирма и Пагане; сливокайсиев сорт – Стендесто;

Орехови – Извор 10;

Ябълкови – Валана и Вентура.

           

Производителите на плодове могат да закупят от Института автентичен и качествен посадъчен материал. Подробно описание на предлаганите подложки, дръвчета и сортове са отразени на сайта http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/ .

Експертите в различни области на овощарството извършват консултации и лабораторни изследвания.

Специалисти  и любители могат да закупят специализирана литература, като водещи автори са изследователи от института.

На Facebook страницата на института се намира актуална информация за текущите дейности, продажби и описание на сортове, които се търгуват в момента.

В магазина на института се предлагат плодове от череши, праскови, сливи и ябълки за свежа консумация през целия сезон на съответните видове. Основното им предназначение е за свежа консумация.

Допълнителни контакти

Иван Кокошаров – за въпроси свързани с посадъчен материал и плодова продукция – GSM: +359887704975

проф. д-р Валентина Божкова – за въпроси свързани с консултации и научно обслужване – GSM: +359885612109

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.