Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен

Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен
Повече информация

Институтът е специализиран в извършване на научно-изследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на лозарството и винарството.

Специалистите от института разполагат с информация за сортове лози и вина и предоставят консултации на производители по отглеждане на лозите, технология, растителна защита и производство на вино.

Предлага се посадъчен материал от сортове лози създадени в ИЛВ-Плевен – винени и десертни, както и селектирано вино: бяло, червено и розе. Вкусовете са балансирани по отношение на захари и киселини.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.