Институт по царевицата – гр. Кнежа

Институт по царевицата – гр. Кнежа
Повече информация

Институтът е специализиран за работа по всички проблеми на царевицата в страната.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Създаване на хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество от всички групи на зрялост и направления на използване.
  • Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехно- логиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.
  • Разработване на технологии за различните направления на отглеждане на царевицата и създаване на условия за реализация на генетическия потенциал на линиите и но- вопризнатите хибриди.
  • Сортоподдържане и семепроизводство с цел ускорено внедряване на новосъздадени хибриди.
  • Разработване на икономическите аспекти на семепроизводството и различните направления на производство на царевични продукти (за зърно, за силаж, за семена, за индустриална преработка).

В Института работят висококвалифицирани научни работници в областта на селекция на качество на зърното. Предлагаме технологии на отглеждане и прибиране на захарна или пуклива царевица. Институтът предлага семена от  хибриди захарна и пуклива царевица. Предлагани сортове:

Кнежа Пуклива 1Б намира приложение в хранителната промишленост и сладкарството. Пуканките се предлагат като „сухи закуски“, сладки или солени, карамелизирани, глазирани с крем или шоколад.

Захарните царевици – Кнежа Захарна 1, Кнежа 2su и Кнежа 3 su се използват във фаза млечна зрялост на зърното за прясна консумация на кочани или зърна, консервирана замразена, печена. Използва се в хранително вкусовата промишленост в различни направления. Компонент е в редица фармацевтични продукти.

Восъчната царевица Кнежа 703 wx се използва за диетични храни, защото съдържа висококачествено амилопектиново нишесте. Използва се и за производство на растителни лепила.

 

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.