Брежани-Полето

Брежани-Полето
Повече информация

Връзка на общността със Слоу Фуд в България:

Основен двигател на общността е сдружение „Хора и традиции“, създадено в живописното село Брежани, община Симитли. В него участват почти всички възрастни жители на селото, които възприемат идеите на сдружението за  възраждане на културните и фолклорни традиции, реклама на селото и най-вече на  неговите природни дадености и популяризиране на  уникалните със своя вкус и качество  хилядолетни ядливи кестенови гори.

Още със създаването си през 2000 година, организира Първия празник на брежанските кестени. Празникът е повод да подчертаем възможностите на Брежани, а те са преди всичко в природата и хората и се организира  всяка година оттогава.

Сдружението направи редица стъпки за сертифицирането на брежанския кестен като уникален български продукт с географско означение от ЕК, като го представи в Брюксел на конференция, организирана от българския евродепутат Момчил Неков.

Сдружението беше поканено от световната организация „Слоу фуд“ на световно изложение в Торино, Италия, където почерпи опит от цял свят за опазването на уникалните храни и традиции в кулинарията и със свой щанд представи продукти с брежански кестени като кестени с мед и билки, сладко от боровинки  и къпини, брани в подножието на връх Пирин и много други.

Реални стъпки сдружението направи за съхраняването и развитието на брежанските кестенови насаждения като срещна в лицето на директора на Югозападно предприятие Благоевград  инж. Дамян Дамянов партньор и съратник. Югозападно предприятие създаде семенна база с брежански кестени – предпоставка за съхраняването на този вкусен, уникален български продукт с хилядолетна история в брежанските масиви. Съвместно с Югозападно предприятие се залесиха хиляди млади фиданки с брежански кестени.

Предстои на сдружението да създаде Местна асоциация на фермери и производители на кестени, за да продължи успешно етапите на европейското сертифициране на брежанския кестен.

Българският вкус и българските продукти трябва да бъдат защитени. Това e много добър стимул за производителите в обезлюдени и по-крайни региони на България, защото това е инструмент на малкия и средния производител.

Чрез географското означение може да се развие и биоразнообразието в България, да се развият био институтите, които да произвеждат и да разширяват обема от български сортове, които са пригодени за нашите почвено-климатични условия.

 

Ползва ли се определен земеделски продукт или храна от Вашия регион с добро име, известност, качество или друга характеристика, които могат да се отдадат на географския му/ѝ произход? Дайте примери за продукти и/или начини за тяхната преработка, характерни за Вашата общност на храни, които имат социална и културна стойност:

 

Село Брежани  е разположено  в северните склонове на  Пирин на 500 -700 м. надморска височина.

Преди 100 години летописецът  Георги Стрезов пише за Брежани: „Село на юг от Джумая (Благоевград), лежи до Струма срещу Симитлия. Изкарва хубаво вино и много кестени”.

Наличието на кестенови насаждения по тези земи датира от преди 8000 години. (Научно изследване на Българската академия на науките от 2011 г.)

 

Площите с естествени кестенови гори в България са около 3356 ха  – 0,1% от горския фонд на страната. От тях – 1906 ха или 57% са на територията на Благоевградска  област като 138 ха са на територията на община Симитли, основно в землището на Брежани. В Държавен горски фонд са 2385 ха. Останалите са върху частни или общински земи .

 

Старите  кестенови дървета в горите на Брежани достигат височина повече

от 150 м. Плодът е едносеменен, с кожеста и твърда светло кафява

обвивка,  по 3-4 плода в дебела зелена бодлива обвивка /купола/.

Дърветата живея до над 200 години.

В 100 вещество от печени кестени се съдържат: 245 кал, 53 г въглехидрати

– захари и фибри, минерали – калий, желязо, калции, магнезий, селен и

др., вода,витамини – А, В1-9, С и К, аминокиселини.

 

Брежанският кестен се отличава с по-дребни плодове, по-светла обвивка и по-високо съдъжание на захари, много ниска степен на червивост, което е свързано пряко с техния естествен произход и спецификата на географския регион.

 

Може ли да се каже, че характерните за Вашия регион храни се произвеждат по еко-съобразен начин (напр. възможно най-пълно оползотворяване на продукти, сезонна и/или традиционна преработка/отглеждане, местни сортове растения и породи животни, отсъствие на пестициди/хербициди или замяната им с био-средства за борба с вредителите и др.):

Земеделието в глобален план генерира процеси, които провокират увеличаване на парниковите газове, деградация на почвата и климатични промени. Промени настъпват в естествения състав и възраст на горите в резултат на сеч за дървесина и отвоюване на нови територии за земеделие, пожари, усилена паша, изкуствено залесяване с нетипични видове. Наблюдава се завишено съхнене на кестенови дървета вследствие на климатични промени, недостатъчното обгрижване на гората от човека и застаряващата структура на кестеновата гора

Дърветата страдат от ендотиев рак – гъбично заболяване, причинено от гъбата  Cryphonectria parasitica, което води до изсъхване на дърветата, а хилядолетните брежански кестенови гори се превръщат в застрашен от изчезване вид,  което  ще доведе до  катастрофални промени и в наличните екосистеми и местообитания.

Доброто стопанисване на кестеновите гори, тяхното съхраняване и развитие ще осигури опазване на кестеновите гори като едни от най-ценните и уязвими местообитания, а от друга ще съдейства за съхраняването на традиционни форми на ползване на природните ресурси (добив на кестенови плодове).

Кестеновите гори са рядък хабитат на територията на България, а опазването на уникалното находище у нас има не само национално, но и европейско значение.

 

Има ли регистрирани производители (земеделски производители, регистрация в ОДБХ) на някоя от посочените от Вас храни, характерни за региона, в който се намирате? Членове ли са на Вашата Общност?

 

Югозападно преприятие  и Горско стопанство Симитли  единствените производители на фиданки и кестени. Много частни стопани притежават кестенови плантации, но все още не са регистрирани като такива. Една от целите на сдружението е да се регистрират повече производители, за да създадем предпоставки за ригистрирането на брежанския кестен като български продукт с географско означение.

Планувате ли нови инициативи, свързани с популяризирането на кулинарното наследство на Вашата общност/населено място?

Вековните кестенови гори на село Брежани са рядко местообитание не само за нашата стана, но и за Европа.

Сдружение „Хора и традиции” отстоява природните и културни ресурси на Брежани – с акцент популяризирането, опазването и увеличаването на кестеновите гори в планината.

  • Превърна в традиция празника на брежанския кестен, който популяризира природното богатство на региона
  • Организира мащабна научна дискусия за съдбата на кестеновите гори в Брежани.
  • Сезирани са общински, държавни и специализирани институции за конкретни мерки за опазване, развитие и залесяване, за създаване на семенна база със сорт брежански кестен и създаване на нови плантации
  • Участва и подпомага създаването на нови кестенови плантации, стимулира производителите
  • Разработва проекти за развитие на местните природни ресурси, традиции, еко и селски туризъм, подпомага запазването на еко разнообразието в региона с цел запазване на автентична природна среда , търсят се форми за привличане на средства от  европейски фондове за мащабно залесяване
  • Направи първи, значителни стъпки за сертифицирането на брежанския кестен като уникален български продукт и др.
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.