Научен център по животновъдство и земеделие – гр. Смолян

Научен център по животновъдство и земеделие – гр. Смолян
Повече информация

Научноизследователската, консултантската и приложната дейност на центърът е насочена към:

  • Съхранение и развитие на генетични ресурси от говеда, овце и пчели;
  • Усъвършенстване на храненето и отглеждането им и изграждането на устойчиви продуктивни системи с цел увеличаване приходите в отраслите;
  • Съхранение и развитие на растителни генетични ресурси и организиране на нов тип земеделие в съответствие с изискванията на вътрешния и външния пазар;
  • Информация, подпомагаща вземане на решение за ефективно управление на фермите;
  • Системи за оптимизация на храненето и оптимизация на изявата на генетичния потенциал.

Центърът произвежда и предлага на пазара

  • Български породи животни –Българско родопско говедо, каракачански овце, местна раса пчели;
  • Краве кисело мляко, овче кисело мляко, краве масло, пастъоризирано прясно мляко, пчелен мед.

Преработеното суровото мляко е от собствените животни с доказан произход. Произвежданите млечни продукти са натурални без добавки и консерванти с високо качество, дължащо се на високия процент белтъчни и мастни  вещества в млякото от тези породи. При научни изследвания е доказано високо съдържание на  биологично активни  вещества (омега 6/-омега 3, CLA и др.,-)  на  овче и краве мляко през пасищния период. Млечните продукти се произвеждат съгласно българското и европейското законодателство.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.